Blog

Ana Sayfa Blog
Pandemi Döneminde Zihinsel Olarak Sağlıklı Kalma

Pandemi Döneminde Zihinsel Olarak Sağlıklı Kalma

Koronavirüs (COVID-19) salgını küresel bir endişe haline geldiğinden beri, dünya beklenmedik olaylar ve duygularla dolu adeta...

İK Teknoloji Trendleri

İK Teknoloji Trendleri

Sektör uzmanları yeni oyuncular pazara girdikçe, kuruluşlar daha fazla verimlilik ve üretkenlik için teknolojiye yöneldikçe İK teknolojisi endüstrisinin sürekli büyüme ve evrim...

Uzaktan Çalışma Kültürü: Online Toplantı Kuralları

Uzaktan Çalışma Kültürü: Online Toplantı Kuralları

Koronavirüs etkisi ile yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli iletişim şekillerimizi de değiştirmiş oldu. Gerek tamamen uzaktan çalışan takımları gerek hibrit takımları yönetelim...

İş’te Yeni Paradigma: Uzaktan Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları

İş’te Yeni Paradigma: Uzaktan Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları

Evden veya mümkün olan her yerden çalışmak çekici bir kariyer hareketi gibi görünebilir. Ne de olsa iş arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle iş birliği yapabilmeniz ve ağ kurabilmeniz...

İnsan Kaynakları Yönetiminin Başarılı İşletme Yönetimindeki Rolü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Başarılı İşletme Yönetimindeki Rolü

Global ekonominin getirdiği “rekabetçi piyasa” anlayışında işletmeler insan kaynaklarının nasıl yönetildiğiyle yakından ilgilidir. En iyi kalite, en düşük fiyat, en hızlı teslimat...

Üniversite Eğitimi ve İstihdama Yeni Bakış

Üniversite Eğitimi ve İstihdama Yeni Bakış

Dünyada ve Türkiye’de kurumlar teknolojik gelişmeler karşısında hızla dönüşürken, en eski kurumlardan biri olan üniversitelerin de değişimin gücünden...

Yeni Paradigmanın Eşiğinde

Yeni Paradigmanın Eşiğinde

Fizik dünyası birçok insana apayrı bir dünya gibi görünür. O dünyadaki teorinin ve deneysel sonuçların günlük yaşantımızla, algılarımızla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünür...

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türkiye’deki Uygulanışı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türkiye’deki Uygulanışı

Kurumsal Yönetim, bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede...

Kurumsal Yönetim’in İnovasyona Etkisi:  Engelleyici mi Destekleyici mi?

Kurumsal Yönetim’in İnovasyona Etkisi: Engelleyici mi Destekleyici mi?

Kurumsal Yönetim, bir şirketin finansal kaynakları ve yetenekli insan kaynağını çekmesini, verimli çalışmasını ve böylelikle hissedarlarının çıkarlarına zarar vermeden uzun vadeli ekonomik kazançlar sağlamasını...