Çoğu şirkette, en büyük masraf personel maliyetleridir. Şimdi, bu makaleyi, ekibinizin gerekli ve vazgeçilmez olduğu ve bu anlamda gerçekten bir masraf olmadığı konusunda net bir anlayışla çerçeveleyerek yazıyorum. Yine de, personel maliyetlerinizi kontrol etmek için etkili bazı önerileri sizinle paylaşmak istiyorum.

Ücret ve yan hakları hizmet edilen zamana değil, yaratılan değere bağlayın.

Çok fazla işletme, hizmet yıllarına göre personeli zam, ikramiye ve avantajlarla (örneğin ücretli izin süresi) ödüllendirir. Sohbeti değer yaratmaya kaydırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Primler, ikramiyeler ve diğer faydalar hak değil, performansa bağlıdır (hem bireysel hem de şirket performansı).

Standart, belirli olan ve dolayısıyla beklenir herhangi bir bonus çalışan nezdindeki olumlu etkisini zamanla kaybeder, sıradanlaşır. Prim ve ikramiyelerinizi nasıl çerçeveliyorsunuz? Onlar bir hak mı yoksa yaratılan değer için bir teşvik/ödül mü?

Yaratıcı ve ilginç işler için, içsel ödüllerin hüküm sürmesine izin verin.

Bu, davranışı kontrol etmek veya teşvik etmek için finansal teşvik sistemleri bulmaya çalışmamanız gerektiği anlamına geliyor. Bunun yerine, ilginç, yaratıcı bir çalışma için, işin kendisinin (ve ekibinizin aldığı geri bildirimin) itici güç olmasına izin verin.

Kesinti yoluna gidecekseniz idari personeli öncelikli düşünmek durumunda kalacaksınız; en iyisi ekibinizin bu bölümünü satış personelinizden daha yavaş büyütün.

Çoğu destek ve idari departman, işin kalitesini etkilemeden dörtte bir oranında azaltılabilir. Çoğu firma, önemli bir olumsuz etki olmaksızın üçte birlik bir kesinti halinde de işleri sürdürebilir. Unutmayın, işler zamanla  mesaiyi doldurmak için ister istemez genişler ve tüm bu genişletilmiş çalışmaların değer yarattığı anlamına gelmez.

Tüm angaryalara son verin.

Bu, dördüncü önerinin devamı niteliğindedir. Angaryalara son vermenin en iyi yolu, personelinizin onları öncelik sırasına koymaya ve daha düşük seviyeli öğeleri geri bırakmaya veya yeterince iyi yapmaya zorlayan yoğun bir işe sahip olmalarıdır. Ayrıca şirketinizin kültürünü de göz önünde bulundurun. Şirketinizde, alt düzey ekip üyelerinin, düşük değerli angarya işlere son vermeleri güçlü bir şekilde teşvik ediliyor mu?

Savurgan toplantıları azaltın (veya en azından zamanı yarıya indirin).

Her hafta veya her ay yaptığınız tüm toplantılara gerçekten ihtiyacınız var mı? Katılım listesini veya toplantı süresini yarıya indirip yine aynı veya belki daha iyi bir sonuç alamaz mısınız? Açık gündemler ve etkin bir toplantı yönetimi, yaptığınız toplantıları daha verimli hale getirir.

Her yıl bir ya da iki defa çalışanlarınıza sağladığınız tüm yararların listesini bir rapor şeklinde paylaşın. 

Bu raporda, şirketinizin personele doğrudan ve dolaylı olarak ödediği tüm avantajların tam mali değerini belirtin. Rapor, maaşlarının toplam değerini, ikramiyeleri, tıbbi yardımları, tatil sürelerini, işveren vergilerini vb. içerir. Bunu yapmanızın nedeni, tüm çalışanların ücrete ilaveten her ay aldıkları yol yardımı, özel sağlık sigortası bedeli vb. şirketin kendilerine ödediği paranın sadece bir parçası olduğunu hatırlatmaktır. 

Düşük performans gösteren ekip üyelerinizi şimdi işten çıkarın.

İnsanları işten çıkarma korkunuzun üstesinden gelin zira düşük performans gösterenlerin şirkete maliyeti çok yüksektir. Sizinle devam edecek ekip üyeleri konusunda net bir karara vardıktan sonra listenizde olmayanların sizinle belirsizlikte kalmaktansa, kariyerinde bir sonraki aşamaya geçmelerine yardımcı olun. Böylelikle hem çalışan hem de şirket için en iyisini yapmış olursunuz.