Teknopark ve Ar-Ge/Tasarım Merkezi Başvuruları
• Başvuru Formunun Oluşturulması
• Değerlendirme Süreçlerine Destek Verilmesi
• Projelerin Belirlenen Kriterlere Uygun Oluşturulması İçin Rehberlik Verilmesi
• Proje Dönemi İzleme Süreçlerinde Rehberlik Verilmesi
• Muhasebe, Vergi ve Finansal Süreçlerin Organize Edilmesi
  
  Ar-Ge Proje Başvuruları
• TEYDEB (Kobi, Sanayi ve Öncelikli Alanlara Ait Projeleri)
• KOSGEB (Ar-Ge ve Endüstriyel Uygulama Projeleri)
• BİGG (Genç Girişimci Ar-Ge ve Girişimci Projeleri)
 
  KOSGEB Destek Başvuruları
• Yeni Girişimcilik Başvurusu; (İşini Yeni Kuranlar İçin; Personel, Makine, Alet, Teçhizat ve Kira Desteği)
• Genel Destek Programı Başvuruları; (Nitelikli Eleman, Sertifikasyon vb. destekler)
• KOBİGEL (Kobilerin Üretim ve İhracat Potansiyelini Geliştiren Projeler)
 
  Devlet Yardımları
• İhracata Yönelik Devlet Yardımları
• Hizmet Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları
• Türk Eximbank Destekleri
• Serbest Bölgelerde Yatırım ve Faaliyetlere Sağlanan Devlet Destekleri
• Yatırımlara Sağlanan Devlet Destekleri