Şirketinizin faaliyet alanına, ölçeğine, stratejisine uygun şekilde, yapı ve ihtiyaçları dikkate alınarak farklılaştırılmış, belli bir zaman planına yayılmış, uygulanabilir, sonuç alınabilir hizmetler sunuyoruz. Danışmanlık çalışmalarına “proje yönetimi safhalarına uygun şekilde planlanmış, üzerinde hemfikir olunmuş standartlara uygun şekilde- uçtan uca dış kaynak desteğiyle ulaşabilirsiniz.
• Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim
• Genel Yönetim Danışmanlığı
• İK Yönetimi Danışmanlığı ve Denetimi
• İş Gücü Planlama ve Norm Kadro Tayini
• Süreç Yönetimi
• Performans Değerlendirme ve Çalışan Gelişimi
• Yetenek Yönetimi
• İşveren Markası Konumlandırma
• İç İletişim ve Motivasyon
• İK Ölçme ve Değerlendirme Sistematiği
• İK Bilgi & Belge Yönetimi (HRIS) ve Raporlama
• Ücret ve Yan Haklar Yönetimi
• Pazarlama Yönetimi
• Muhasebe ve Finans Yönetimi
• İdari İşler ve Ofis Yönetimi
• İş Hukuku ve Endüstri İlişkileri Yönetimi
• Özlük İşlemleri ve Bordrolama