Genel Yönetim Danışmanlığı
• Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim
• Organizasyonel Yapılandırma ve Değişim Yönetimi
• Süreç Yönetimi

İşletme Yönetimi Mentorluğu
Mentorluk, Nasreddin Hoca’nın “Damdan düşen yanıma gelsin.” fıkrasında anlatıldığı gibi bir empati ve anlayış ihtiyacı ile başlayan, deneyim aktarımı, yol/yön gösterme, risklere işaret etme, kaynak sağlama, uygulama örneklerini paylaşma vb. yolu ile sağlanan belli bir dönem için planlanmış öğrenme sürecidir. Mentor hem alanında uzman hem de deneyimli olan, bilen ve yapabilendir, yol gösterendir. Okuyan, araştıran, sektörleri bilen, iş trendlerinden haberdar, öngörebilendir. Size işletmenizi ve ekibinizi etkin bir yönetim sağlanıncaya kadar destekleyebilir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı
• İK Süreç Denetimi ve Aksiyon Planlama
• Personel Seçme ve Yerleştirme
• Şirket İçi İletişim ve Motivasyon
• Yüksek Performanslı Ekip Yönetimi
• Performans Değerlendirme ve Çalışanların Gelişimi
• Yetenek Yönetimi
• Ücret ve Yan Haklar Yönetimi
• Bilgi & Belge Yönetimi (HRIS) ve Raporlama
• İşveren Markası Konumlandırma
• Bordrolama Hizmeti
• İş Hukuku ve Endüstriyel İlişkiler
• İdari İşler Yönetimi

Finansal Yönetim Danışmanlığı
• Mali Müşavirlik
• Bağımsız Denetim
• Finansal Yönetim
• M&A
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezlerinde Faaliyet
• Teşvikler ve Hibe Programları

Stratejik Pazarlama ve Satış Yönetimi
• Stratejik Pazarlama Planlaması
• Operasyonel Planlama ve Uygulamada Mentorluk Desteği
• Pazarlamanın Temel Bileşenlerini Uygulamaya Alma
• Marka Yönetimi
• SEO Uygulamaları