Kurumsal Yönetim, bir şirketin finansal kaynakları ve yetenekli insan kaynağını çekmesini, verimli çalışmasını ve böylelikle hissedarlarının çıkarlarına zarar vermeden uzun vadeli ekonomik kazançlar sağlamasını...