Tipik bir Performans Yönetimi Sistemi akışında en önemli aşama elbette ki Aralık-Ocak aylarında yürütülen yıl sonu değerlendirme ve bir sonraki yılın hedef belirleme çalışmalarının yapılmasıdır. Bu süreç tamamlanır tamamlanmaz odaklanılacak bir diğer önemli aşama ise yıl ortası gözden geçirme değerlendirmesi olacaktır. Daha çok enformel yürütülen bu oturumlar, performans beklentileri ve iş sorumluluklarındaki ilerlemeyi sistematik olarak ele alma fırsatı sağlayacaktır. Bu nedenle dikkatle planlanmalı ve özenle uygulanmalıdır. Şimdi gelelim bu sürecin adımlarına: 

Birinci Adım: Yıl Ortası Gözden Geçirme Görüşmesini Planlayın
Yönetici, Yıl Ortası Gözden Geçirme için belirlenen tarihten en az bir hafta önce ilgili personeli toplantı hakkında bilgilendirmelidir. Yıl Ortası Gözden Geçirme oturumunun amacının performans beklentilerini ve / veya iş sorumluluklarını gözden geçirmek, "işlerin nasıl gittiği" hakkında konuşmak ve performansı kolaylaştırmak için atılabilecek tüm adımları belirlemek olduğunu açıklayın. Yatay Gözden Geçirme Süreci (akran değerlendirmesi) kullanılıyorsa, yönetici, uygun materyalleri hazırlamalı, personeli bilgilendirmeli, seçilen yatay muhatapları formu doldurmaya davet etmeli ve formların doldurulması ve iade edilmesi için gerekli talimatları toplantıdan en az bir hafta öncesinde vermelidir.

İkinci Adım: Yıl Ortası Gözden Geçirme Görüşmesine Hazırlanın
Performans beklentilerini ve / veya iş sorumluluklarını gözden geçirin. Akran Değerlendirmesi bilgilerini dahil etmek için performans sonuçları veya sorunları hakkındaki notlarınızı veya diğer verileri inceleyin. İlerlemenin veya performansın beklentileri ne ölçüde gerçekleştirdiğine dair bir ön belirleme yapın. İş veya departman değişikliklerinin performans planı revizyonları veya değişim gerektirip gerektirmediğini düşünün. Yönetici, kendi davranışının ilerlemeyi nasıl kolaylaştırdığını veya engellediğini de düşünmelidir.

Üçüncü Adım: Yıl Ortası Gözden Geçirme Toplantısının Düzenlenmesi
İlgili personelin Yıl Ortası Değerlendirmesinin amacını anladığını sorarak teyit edin. Çalışandan performans planına ulaşma konusundaki ilerlemenin sözlü ön değerlendirmesini isteyin. Yönetici, gözlemlerini paylaşarak kendi bakış açısını da eklemelidir. Olumlu performansı ve başarıları (olumlu bir şekilde) destekleyin, övmeyi unutmayın. Performans sorunlarının nedenlerini ve çözümlerini tartışın. Yönetici, çalışanın başarılı olmasına nasıl yardımcı olabileceğini mutlaka sormalıdır. Değişikliklerin performans beklentilerinin veya iş sorumluluklarının yeniden ifade edilmesini gerektirip gerektirmediğini tartışın. Aşağıdakilerle ilgili konuları not edin:

- ilerleme
- olumlu sonuçlar
- performans sorunları ve genel olarak sorunlar
- çözümler
- anlaşmalar ve taahhütler

Dördüncü Adım: Takip 

Anlaşmaları ve taahhütleri takip edin, örnek olayları not edin. Takip konuşmalarını, görüşmelerini uygun şekilde planlayın ve sandviç tekniğine uygun şekilde gerçekleştirin.